Jeu de Boules wedstrijd


De Stichting Flevoboulers faciliteert het spelen van Jeu de Boules in Swifterbant. Onze banen liggen bij dorpshuis De Steiger en het deelnemen daar is vrijblijvend, laagdrempelig en vooral gezellig. Kijk ook eens op onze website: www.flevoboulers.nl of loop een keer langs bij De Steiger op maandagochtend, vrijdagavond of donderdagmiddag (afhankelijk van de weersomstandigheden).


MEER INFORMATIE VOLGT BINNEKORT OVER HET TOERNOOI IN 2024!!